admin Last updated on: May 7, 2023

Hoạt động Tết Đặc Biệt:Pháo Hoa Ngày Tết

Thời gian hoạt động:00:01 26/1/2015—23:59 14/2/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt dộng, đăng nhập game theo yêu cầu có thể nhận lễ bao miễn phí;

2. Trong hoạt động đăng nhập game tự động tính số ngày đăng nhập, nếu như đứt quãng đăng nhập, thời gian đăng nhập liên tục sẽ cài lại là 1 ngày.

I. Pháo hoa ngày tết, Đăng nhập game nhận lễ bao miễn phí!(26/1/2015 mở)

II. Quanh năm may mắn, câu cá nhận quà!(31/1/2015 mở, xin chờ đợi)

III. Người rộng rãi, Trống vui vẻ nhận phúc lợi!( 5/2/2015 mở, xin chờ đợi)

IV. Mặt nạ bí mật, nhẫn giả thần bí triệu hồi danh nhẫn!(10/2/2015 mở, xin chờ đợi)

 

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 10% Vàng

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 10% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 10% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Ví dụ: Người chơi máy chủ mới ở hoạt động này nạp lần đầu 1000 Vàng, sẽ nhận được nạp lần đầu thêm 10% giá trị nạp 100 Vàng + hoạt động nạp thẻ 10% giá trị nạp 100 vàng, người chơi sẽ nhận được tổng cộng 1200 Vàng.

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 

Hoạt động 2: Túi tiền Thanh Oa “Chiêu Tài Miêu”

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Nội dung hoạt động: Người chơi trong thời gian hoạt động diễn ra nạp thẻ đến mức nhất định, có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu tương ứng. Nhận được lượng lớn phần thưởng Vàng và đạo cụ quý hiếm.

Quy tắc hoạt động:

1. Nạp thẻ 1 lần đạt 1000 Vàng có thể kích hoạt Tiểu Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần  đạt 5000 Vàng có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần đạt 10000 Vàng có thể kích hoạt Đại Chiêu Tài Miêu.

2. Mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

3. Nạp thẻ 1 lần  đến 20000 Vàng trở lên có thẻ đồng thời kích hoạt thành công 3 Chiêu Tài Miêu.

4. Sau khi kích hoạt thành công Chiêu Tài Miêu có thể nhận được Vàng và phần thưởng đạo cụ tương ứng Chiêu Tài Miêu đó, mỗi ngày mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ nhận thưởng 1 lần, có thể liên tục nhận 5 ngày.

5. Sau khi kích hoạt Chiêu Tài Miêu kéo dài thời gian nhận thưởng 5 ngày, bảo đảm người chơi có thể nhận toàn bộ phần thưởng.

6. Vàng thưởng không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác.

 

Hoạt động 3: Tôn hưởng đặc quyền VIP nửa giá

Thời gian hoạt động: 00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động nạp thẻ nhận được gấp đôi kinh nghiệm VIP;

2. Mỗi kích hoạt một đẳng cấp VIP sẽ nhận cơ hội tầm bảo, có cơ hội nhận lễ bao bảo tàng;

3. Mỗi bảo tàng chỉ có thể tiến hành tầm bảo một lần, đẳng cấp điểm tầm bảo càng cao thì lễ bao bảo tàng càng giá trị.

4. Phần thưởng của cùng một đẳng cấp VIP của hoạt động này chỉ nhận 1 lần, hoạt động trước đã nhận qua phần thưởng đẳng cấp này hoạt động lần này sẽ không thể nhận thưởng lại.

Ví dụ: Người chơi ở hoạt động trước là VIP8, đã nhận thưởng qua phần thưởng VIP1-8, lần hoạt động này sẽ không thể nhận thưởng VIP1-8, nếu người chơi tham gia hoạt động từ VIP8 tăng lên VIP10, thì người chơi sẽ tiếp tục nhận thưởng VIP9-10 ở hoạt động này.

Note: Hoạt động này chỉ có thể tham dự 1 lần, nhận thưởng qua 1 lần toàn bộ phần thưởng sẽ không thể tham dự hoạt động này lần nữa.

 

Hoạt động 4:Nhanh tay

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

Note:

1. item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần

3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

 

Hoạt động 5: Hoan lạc Tầm Bảo

Thời gian hoạt động: 00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

1. Người chơi nạp thẻ Vàng lúc hoạt động [Hoan Lạc Tầm Bảo] diễn ra có thể nhận được điểm tích lũy; 

2. Tỉ lệ hoán đổi là 10 Vàng = 1 điểm tích lũy; 

3. Mỗi lần quật bảo cần tiêu 100 điểm tích lũy; 

4. Tiêu 5000 điểm tích lũy có thể mở toàn bộ, nhận được toàn bộ bảo tương;

5. Sau khi nhận thưởng sẽ làm mới bản đồ tàng bảo;

6. Nhận thưởng các loại bảo hộp sẽ trực tiếp cho vào túi người chơi.

 

Hoạt động 6: Tặng lễ

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 500 Vàng.

2. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại , mỗi loại đều có lễ bao và lễ kim tương ứng nhận miễn phí.

Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:

  • Mốc 1: 1000-4999

  • Mốc 2: 5000-9999

  • Mốc 3: 10000-19999

  • Mốc 4: 20000-99999

Người chơi trong thời gian hoạt động nạp 1 lần 5000 Vàng, sẽ nhận “Lễ bao Phúc”*1 của nạp bất kỳ,  lễ bao nạp 1 lần mốc 2 (5000- 9999)* 1 và lễ kim trả lễ. Người chơi trước tiên nạp 1 lần 1000 Vàng , sẽ kích hoạt lễ bao mốc 1 (1000-4999), nếu nạp 1 lần thêm 5000 Vàng, sẽ kích hoạt lễ bao mốc 2 (5000-9999), lúc này lễ bao mốc 1 (1000-4999) kích hoạt trước đó sẽ trở thành trạng thái không thể kích hoạt.

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

 

Hoạt động 7: VIP hồi lễ

Thời gian hoạt động: 00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;

2. Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;

3. Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;

4. Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.

5. Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.

 

Hoạt động 8:Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Hoạt động 9: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động:  00:01 26/1/2015—23:59 30/1/2015

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Related posts

LỜI CHÚC HẠNH PHÚC BẰNG TIẾNG ANH

LỜI CHÚC HẠNH PHÚC BẰNG TIẾNG ANH

Dành các lời chúc mừng ăn hỏi bằng giờ Anh cho anh em và những người thân yêu là...

Game9.vn – Cổng game số 1 Việt Nam Trang chủ Tài Khoản Sản Phẩm Nạp thẻ Hỗ trợ khách...

Các ngành nghề hot trong tương lai

Các ngành nghề hot trong tương lai

Em đang sẵn sàng chọn trường để thi đại học. Nhưng do dự không biết hãy lựa chọn ngành...

NHẾT TV (719K ĐĂNG KÝ) + VT GAME (495K ĐĂNG KÝ) + NHIỀU YOUTUBER LỚN VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO UY...

Kính chào các bạn, Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nạp SSRoll, bắt đầu từ ngày 05/09/2013...

Học viện quân y hệ quân sự

Học viện quân y hệ quân sự

Học viện Quân y (tiền thân là ngôi trường Quân thầy thuốc Việt Nam) trực thuộc bộ Quốc phòng....