Nạp thẻ trả thêm 10% Vàng

admin Last updated on: May 7, 2023

Các bạn thân mến,

Vào ngày 31/01/2015, chuỗi sự kiện mang tên “Mừng Tân Xuân – Sự Kiện Tết” sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng hàng loạt các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Sau đây là thông tin chi tiết của sự kiện:

I. Pháo hoa ngày tết, Đăng nhập game nhận lễ bao miễn phí!(26/01/2015 mở)

II. Quanh năm may mắn, câu cá nhận quà! (31/01/2015 mở)

III. Người rộng rãi, Trống vui vẻ nhận phúc lợi! (05/02/2015 mở, xin chờ đợi)

IV. Mặt nạ bí mật, nhẫn giả thần bí triệu hồi danh nhẫn! (10/02/2015 mở, xin chờ đợi)

V. Event Đoàn Viên Ngày Tết đợt 1 đã mở, nội dung hấp dẫn, đừng bỏ lỡ!

 

1. Event Tết Đặc Biệt: Quanh năm may mắn, câu cá nhận quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 14/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động nạp thẻ đạt mốc chỉ định nhận lễ bao miễn phí, nạp nhiều nhận nhiều.

2.Nạp thẻ đồng thời nhận cơ hội bắt cá vàng trong trò chơi bắt cá, mỗi nạp 500 Vàng số lần bắt cá Vàng tăng 1 lần, trong lúc bắt cá có thể nhận Vàng, Ngân Lượng và rất nhiều đạo cụ. Ví dụ: Người chơi A trong thời gian hoạt động nạp 1000 Vàng, như thế sẽ nhận 2 lần bắt cá vàng, nạp 1.200 Vàng sau đó nạp thêm 300 Vàng vẫn chỉ được 2 lần bắt cá Vàng.

 

2. Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 10% Vàng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Nội dung hoạt động: Nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 10% giá trị nạp.

 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 10% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!Ví dụ: Người chơi máy chủ mới ở hoạt động này nạp lần đầu 1000 Vàng, sẽ nhận được nạp lần đầu thêm 10% giá trị nạp 100 Vàng + hoạt động nạp thẻ 10% giá trị nạp 100 vàng, người chơi sẽ nhận được tổng cộng 1200 Vàng.

4. Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 

3. Hoạt động 2: Túi tiền Thanh Oa “Nhật Tiến Đấu Kim”

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, sẽ nhận được  Vàng trả lễ. Nạp càng nhiều, trả lễ càng phong phú.

 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;

2. Liên tục 5 ngầy đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 5% tổng giá trị nạp;

3. Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;

4. Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;

5. Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 5%;

6. Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

 

4. Hoạt động 3: Lễ bao VIP 

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Quy tắc hoạt động: Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.

 

5. Hoạt động 4: Thập Vĩ Giáng Lâm

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Chú thích hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động người chơi tiêu 1 Vàng/ Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn Vĩ Thú;

2. Mỗi thu thập 1 vĩ thú sẽ nhận lễ kim trả lễ tương ướng (mỗi ngày làm mới);

3. Tinh Hồn Vĩ Thú thu thập sẽ tự động chuyển hóa thành Tinh Hồn Thập Vĩ;

4. Sau khi Tinh Hồn Thập Vĩ thỏa mãn điều kiện Thập Vĩ Bảo Rương tự động làm sáng bảo rương;

5. Sau khi Thập Vĩ Bảo Rương được làm sáng có thể bấm nhận bảo rương.

 

6. Hoạt động 5: Thập Vĩ Cự Hiến

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Nội dung hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;

2. Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;

3. Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.

4. Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần;

 

7. Hoạt động 6: Tặng Hồng Lợi 

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày tích lũy nạp hoặc tiêu phí đạt mức nhất định nhận phần thưởng tương ứng; 

2. Mỗi phần thưởng chỉ nhận 1 lần; 

3. Mỗi ngày 0h00 làm mới.

  

8. Hoạt động 7: Giảm giá tranh mua   

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.

2. Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

 

9. Hoạt động 8: Nạp tranh mua

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Quy tắc hoạt động: Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

 • Note:

– Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt

– Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần

– Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim

 

10. Hoạt động 9: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 04/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

11. Hoạt động 10: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 31/01/2015 – 23h59 ngày 14/02/2015.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của

 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Related posts

GAME9.VN ĐƯỢC PR TỪ NHIỀU KÊNH YOUTUBE LỚN. CÁC BẠN YÊN TÂM TRẢI NGHIỆM

SÓC SIÊU QUẬY 1

SÓC SIÊU QUẬY 1

Nội dung bao gồm của “Sóc khôn xiết Quậy 1” full hd thuyết minh xoay quanh 3 chú sóc....

Trung tâm bảo hành htc tú xương

Trung tâm bảo hành htc tú xương

Trung trọng tâm mới để tại số 63 Tú Xương, Quận 3, thành phố hồ chí minh sẽ tiếp...

Xem trực tiếp Bóng đá tốc độ cao tại Xoilac TV

Xem trực tiếp Bóng đá tốc độ cao tại Xoilac TV

Xoilac TV là địa chỉ phát trực tiếp Bóng đá tốc độ cao miễn phí được cộng đồng mạng...

GAME9.VN Đặt làm trang chủ Trang chủ Tài Khoản Sản Phẩm Nạp thẻ Hướng dẫn hỗ trợ Tin Tức...

CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG TRONG POWERPOINT

CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG TRONG POWERPOINT

Sử dụng các loại biểu đồ cùng đồ thị tích vừa lòng trong PowerPoint là trong những cách cực...