admin Last updated on: May 7, 2023

 

Quý chư vị thân mến!

Sự kiện Ưu Đãi Khủng Sau Ngày Tận Thế với nhiều phần thưởng giá trị, hãy theo dõi những hướng dẫn sau đây để tiến hành nhận phần thưởng. Sau đây là các loại lễ bao sẽ xuất hiện tại sự kiện.

1.Lễ bao Tống Giang

 • Đối tượng: Dành cho tất cả game thủ Thủy Hử Truyền Kỳ.
 • Thời gian sử dụng: Ngày 18/1 – 28/2/2013.
 • Điều kiện sử dụng
 • Nhân vật cấp 50 mới có thể sử dụng.
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được Lễ Bao Tống Giang 1 lần ở 1 server.
 • 1 Lễ Bao Tống Giang chỉ có giá trị sử dụng là 1 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được Lễ Bao Tống Giang 1 lần tại trang chủ.
 • Phần thưởng

2.Lễ bao Lâm Xung

 • Đối tượng: Dành cho các game thủ chưa login vào game 30 ngày (tính từ ngày 18/1 trở về trước).
 • Thời gian sử dụng: Từ ngày 18/1 – 28/2/2013.
 • Điều kiện sử dụng:
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được Lễ Bao Lâm Xung 1 lần ở 1 server.
 • 1 Lễ Bao Lâm Xung chỉ có giá trị sử dụng là 1 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được Lễ Bao Lâm Xung  1 lần tại trang chủ.
 • Phần thưởng:

3.Lễ bao Lư Tuấn Nghĩa

 • Đối tượng: Được phát tại ở các phòng máy.
 • Thời gian sử dụng: Từ ngày 18/1 – 28/2/2013.
 • Điều kiện sử dụng:
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được Lư Tuấn Nghĩa 1 lần ở 1 server.
 • 1 Lễ Bao Lư Tuấn Nghĩa chỉ có giá trị sử dụng là 1 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được Lễ Bao Lư Tuấn Nghĩa  1 lần tại trang chủ.
 • Quý chư vị tham gia nhận Lễ bao tại đây.
 • Phần thưởng

4.Lễ Bao Lỗ Trí Thâm

 • Đối tượng: Được dán tại các poster ở các phòng máy.
 • Thời gian sử dụng: Từ ngày 18/01 – 28/2/2013.
 • Điều kiện sử dụng:
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được Lễ Bao Lỗ Trí Thâm 1 lần ở 1 server.
 • 1 Lễ Bao Lỗ Trí Thâm chỉ có giá trị sử dụng là 20 lần cho 20 tài khoản khác nhau.
 • Phần thưởng

Lưu ý: 

 • Code tặng cho chủ phòng máy ở khu vực miền Tây sẽ là code: Lễ bao Lỗ Trí Thâm (trên poster) dùng cho 20 tài khoản.
 • Những chủ phòng máy không nằm trong khu vực phát Gift code hãy liên lạc qua đường dây nóng 08 6292 4340 để đang ký nhận code:
 • Yêu cầu chú phòng máy cung cấp các thông tin sau:

·         Họ và Tên.

·         Số điện thoại.

·         Số địa chỉ phòng máy (cung cấp rõ tĩnh thành đang ở).

·         Số lượng máy.

5.Tân thủ – Lễ Bao Huynh Đệ

 • Đối tượng: Dành cho các game thủ lần đầu tạo tài khoản (chỉ sử dụng được với nhân vật có đẳng cấp dưới 30, không áp dụng cho server mới).
 • Thời gian: Không giới hạn.
 • Điều kiện sử dụng:
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được Tân thủ – Lễ Bao Huynh Đệ 1 lần ở 1 server.
 • 1 Lễ Bao Tân thủ – Lễ Bao Huynh Đệ chỉ có giá trị sử dụng là 1 lần.
 • Quý chư vị tham gia nhận Lễ bao tại đây.

Phần thưởng và cách sử dụng các bằng hữu vui lòng cập nhật thông tin tại đây.

Lưu ý:

Cách nhận và nhập các lễ bao sẽ được thông báo sau, mong quý bằng hữu vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin tại trang chủ.

Quý chư vị có thể xem hướng dẫn sử dụng và kích hoạt code tại tậy.

Related posts

NHẾT TV (719K ĐĂNG KÝ) + VT GAME (495K ĐĂNG KÝ) + NHIỀU YOUTUBER LỚN VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO UY...

Hình ảnh đẹp về tình yê

Hình ảnh đẹp về tình yê

Hình ảnh câu nói hay về tình yêu sâu sắc sẽ sở hữu đến cho mình thêm các thông...

Cách Lên Đồ Cho Miss Fortune

Cách Lên Đồ Cho Miss Fortune

Bảng ngọc Miss Fortune, biện pháp lên đồ vật mùa 12. Hướng dẫn lối chơi full bộ combo và...

Để chào mừng server Transformer đi vào hoạt động , IMBAY tổ chức một chuỗi các sự kiện sau...

NHẾT TV (719K ĐĂNG KÝ) + VT GAME (495K ĐĂNG KÝ) + NHIỀU YOUTUBER LỚN VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO UY...

Bài thơ đồng chí của chính hữ

Bài thơ đồng chí của chính hữ

Thơ ca về trận đánh đấu buồn bã của dân tộc ta luôn đứng một vị trí đặc trưng...