bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Ở hình 10 thì tía điểm A,B,C xuất xắc 3 điểm A,M,N thẳng hảng? rước thước thẳng nhằm kiểm tra

Xem giải thuật


bài bác 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 11 và hotline tên: a, tất cả các bộ cha điểm trực tiếp hàng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ba điểm thẳng hàng

Xem lời giải


bài bác 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ:a, cha điểm M,N,P trực tiếp hàng.

Xem giải mã


bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập1

Giải bài xích 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Coi hình 12 và điền vào khu vực trống trong những phát biểu sau

Xem lời giải


bài bác 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài bác 12 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 13 và call tên các điểm:

Xem giải mã


bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách mô tả sau:

Xem giải thuật


bài bác 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Đố: theo như hình 14 thì ta hoàn toàn có thể trồng 12 cay a thành 6 hàng, mỗi mặt hàng 4 cây . Hãy vẽ sơ đồ dùng trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Xem thêm: Mẹo Khắc Phục Nhanh Lỗi Không Lưu Được File Excel 2010, Cách Khắc Phục Lỗi Không Lưu Được File Excel

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1, 2 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép game9.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.