Do ảnh hưởng của ngân sách chi tiêu thị trường nên giá gốc của không ít loại hàng tồn kho sẽ nắm đổi. Một nhiều loại hàng tồn kho tải ở những thời khắc khác nhau, nhà cung ứng khác nhau sẽ có giá nơi bắt đầu khác nhau. Vì vậy khi tính giá xuất kho của hàng tồn kho cũng trở thành khác nhau. Ở bài bác này kế toán tài chính Việt Hưng share về cách tính giá theo cách thức bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Phương pháp tính bình quân gia quyền


1. Tư tưởng chung

Hàng tồn kho là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, việc xác định phương thức tính giá bán xuất kho sẽ tác động đến báo cáo tài bao gồm nên phương pháp xác minh giá trị sản phẩm tồn kho phải cung ứng được những nhỏ số thực tế và chủ yếu xác. Việc xác định giá trị hàng tồn kho phải vâng lệnh theo hiệ tượng giá gốc.

*

2. Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương thức này, quý hiếm hàng tồn kho được xem theo quý hiếm trung bình của từng nhiều loại hàng tồn kho đầu kỳ và cực hiếm hàng tồn kho được mua hoặc tiếp tế trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi một khi nhập một sản phẩm tồn kho về, nhờ vào vào thực trạng của doanh nghiệp.

Giá thực tế xuất kho = con số xuất kho x Đơn giá thực tiễn bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị sản phẩm tồn thời điểm đầu kỳ + cực hiếm hàng thực tiễn nhập trong kỳ
Số lượng mặt hàng tồn đầu kỳ + con số hàng nhập vào kỳ

Việc tính giá bán xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền hoàn toàn có thể áp dụng theo hai trường hợp:

– Tính theo 1-1 giá bình quân liên hoàn: Sau các lần nhập, xuất kế toán tính lại đối chọi giá bình quân.

– Tính theo 1-1 giá bình quân cuối kỳ: Đến vào cuối kỳ kế toán mới đo lường và thống kê lại đối chọi giá bình quân để tính giá xuất kho vào kỳ và quý hiếm tồn kho cuối kỳ.

Xem thêm: Sự Ra Đời Của Rồng - Câu Chuyện Lý Tiểu Long:

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ sống bài các cách thức tính giá xuất kho để đo lường và thống kê đơn giá bán theo phương thức bình quân gia quyền

– doanh nghiệp tính 1-1 giá thực tế xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá trung bình liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK0250 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– doanh nghiệp lớn tính theo đối chọi giá trung bình cả kỳ
Đơn giá trung bình =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tế xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau khi tính toán được giá thực tiễn xuất kho của hàng tồn kho; kế toán kho lên các sổ sách chi tiết của các tài khoản tương ứng.