Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm chiều mưa không tồn tại em giăng mắc mây không buồn trôi điện thoại tư vấn mùa thu quên béng vào giờ mưa rơi êm ả trời còn mưa ướt thêm vào cho dài ngày tháng không tên Chiều mưa không có em con đường phố quên chưa lên đèn chiều mưa không tồn tại em biết rước ai phân chia hờn tủi Trời ngày thu lắm mây còn cách em đi quên về vòng đeo tay ôm một mình cho bản thân còn mãi thương nhau lờ lững lặng người trải qua trên mặt đường phố giá mướt lốt chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu nhằm từng mùa thu đến ra đi không có tin nỡ quên thôi đành sao kể từ em vắng ngắt xa ngày tháng trơ khấc quên mình ngày thu mưa vẫn rơi không bước đi em tìm tới Chuyện thời trước biết sao mỏi cánh chim cất cánh phương làm sao còn ngày xuân yên ấm cho mình điện thoại tư vấn tiếng yêu em

Bạn đang xem: Lời bài hát mùa thu trong mưa


Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Bài Hát Hay Nhất Của Chi Dân, Những Bài Hát Hay Nhất Của Chi Dân

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.