Đêm nay ai gửi em về Đường khuya sao trời lấp lánh Đêm ni ai đưa em về mắt em sao chiếu lộng lẫy Đêm nay khi em đi rồi Đường khuya riêng 1 mình tôi Đêm nay lúc em đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi Điệp khúc:Người yêu thương ơi vào tình muộn người yêu ơi trong tình ảm đạm Trọn tình yêu ta đã lẫn nhau Hãy quên niềm đau thời hạn ơi xin tạm dừng Thời gian ơi xin tạm dừng Cho đôi người thương Yêu trong muộn màng Đừng khóc ly rã Đêm mai ai gửi em về phần mình em bên trên hè phố vắng ngắt Đêm mai ai gửi em về đôi mắt em lệ ướt lộng lẫy Đêm mai không có bất kì ai đưa về tín đồ ơi xin đừng hờn dỗi Đêm nay đơn độc đi về Xin fan hãy ghi nhớ tình tôi

Bạn đang xem: Lời bài hát ai đưa em về


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.