BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG TUYỂN SINH

admin Last updated on: May 7, 2023

Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng thành lập năm 1975, là giữa những trường mơ ước của rất nhiều bạn sinh viên có đam mê về công nghệ. Với trên 40 năm kiến thiết và phát triển nhà trường đã huấn luyện và giảng dạy hàng chục nghìn cử nhân rất chất lượng chuyên về kỹ thuật công nghệ và chăm ngành kỹ thuật, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu nhân lực cho khu vực vực, giang sơn và quốc tế. Trong năm học 2020-2021, ngôi trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng đã chuyển ra phương pháp tuyển sinh 2020 thừa nhận như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG

dut.udn.vn

Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Thực hiện yêu cầu, trách nhiệm được đề ra, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng liên tiếp thông báo tuyển sinh năm 2020 như sau:

 

 

TT

Tên ngành/ team ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ vừa lòng xét tuyển

Mã tổng hợp xét tuyển

Ưu tiên theo máy tự:

1

Công nghệ sinh học

7420201

90

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh 3. Toán + Hóa + Sinh

1. A00 2. D07 3. B00

Toán, Hóa

2

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật)

7480201CLC

55

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh 3. Toán + Lý + T.Nhật

1. A00 2. A01 3. D28

Toán, Lý

3

Công nghệ thông tin (Đặc thù – hợp tác và ký kết doanh nghiệp)

7480201DT1

215

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

4

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

60

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

5

Công nghệ chế tạo máy

7510202

180

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

6

Quản lý công nghiệp

7510601

90

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

7

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

7510701CLC

25

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh

1. A00 2. D07

Toán, Hóa

8

Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao)

7520103CLC

160

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

9

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

160

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

10

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

7520115CLC

45

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

11

Kỹ thuật tàu thủy

7520122

25

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

12

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

7520201CLC

150

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

13

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

165

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

14

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

160

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

15

Kỹ thuật hóa học

7520301

120

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh

1. A00 2. D07

Toán, Hóa

16

Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao)

7520320CLC

25

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh

1. A00 2. D07

Toán, Hóa

17

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

7540101CLC

120

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh 3. Toán + Hóa + Sinh

1. A00 2. D07 3. B00

Toán, Hóa

18

Kiến trúc (Chất lượng cao)

7580101CLC

90

1.Vẽ MT + Toán + Lý  2.Vẽ MT + Toán + Văn 3.Vẽ MT + Toán +T.Anh

1. V00 2. V01 3. V02

Vẽ MT, Toán

19

Kỹ thuật XD – xuất bản DD&CN (Chất lượng cao)

7580201CLC

110

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

20

Kỹ thuật XD – cn Tin học tập xây dựng

7580201B

60

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

21

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Chất lượng cao)

7580202CLC

25

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

22

Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao)

7580205CLC

45

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

23

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

7580301CLC

45

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

24

Quản lý tài nguyên & môi trường

7850101

60

1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh

1. A00 2. D07

Toán, Hóa

25

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

7520118

30

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

26

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

30

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

27

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

45

1.T.Anh*2 + Toán + Lý 2.T.Anh*2 + Toán + Hóa

1. A01 2. D07

T.Anh, Toán

28

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống nhúng

7905216

25

1.T.Anh*2 + Toán + Lý 2.T.Anh*2 + Toán + Hóa

1. A01 2. D07

T.Anh, Toán

29

Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt – Pháp (PFIEV)

PFIEV

50

1.Toán*3 + Lý*2 + Hóa 2.Toán*3 + Lý*2 + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

30

Công nghệ thông tin (Đặc thù – hợp tác doanh nghiệp) CN Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo

7480201DT2

45

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

31

Kỹ thuật cơ khí – cn Cơ khí sản phẩm không (Hợp tác doanh nghiệp)

7520103

35

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

32

Kỹ thuật đồ vật tính (dự kiến)

7480106

55

1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh

1. A00 2. A01

Toán, Lý

 

 

 

2595

 

 

 

Điểm chuẩn chỉnh năm 2018 với 2019 của trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Công nghệ sinh học

19.5

20

Công nghệ thông tin

23

Công nghệ tin tức (Đào tạo theo cách thức đặc thù)

20

23

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật)

20.60

23,5

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng

16.50

18,5

Công nghệ sản xuất máy

19

20,5

Quản lý công nghiệp

18.50

18

Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực

19.75

Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao)

15

16,5

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

20.75

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

15.50

19,5

Kỹ thuật nhiệt độ (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật tích điện & môi trường)

18.50

Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao)

15.05

15,5

Kỹ thuật tàu thủy

15.30

16,15

Kỹ thuật điện

19.50

 

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

15.05

17

Kỹ thuật điện tử & viễn thông

19.25

Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)

15.50

17

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa hóa

21.50

Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa (Chất lượng cao)

17.75

21,25

Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer)

17

17,5

Kỹ thuật môi trường

16

 

Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao)

16,45

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

15

Công nghệ thực phẩm

19.75

Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)

16

17,55

Kiến trúc (Chất lượng cao)

18.25

19,5

Kỹ thuật kiến thiết – siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp

19

Kỹ thuật thi công – chăm ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

15.05

16,1

Kỹ thuật thi công – chăm ngành Tin học tập xây dựng

15.10

20

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

15.05

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Chất lượng cao)

16,8

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

16.50

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao)

23

15,3

Kinh tế xây dựng

18.75

Kinh tế desgin (Chất lượng cao)

15.05

15,5

Quản lý tài nguyên và môi trường

15.50

17,5

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông

15.30

15,11

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng

15.04

15,34

Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp

15.23

17,55

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

16,2

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

15,25

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

15,35

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

– sỹ tử đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

2. Thời gian xét tuyển

– thời gian và vẻ ngoài nhận đăng ký xét tuyển, thi tuyển các môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ, bài xích thi khoa học tự nhiên, bài xích thi khoa học xã hội theo hình thức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

– thời hạn thi môn Vẽ thẩm mỹ (môn năng khiếu sở trường để xét tuyển ngành loài kiến trúc) được tổ chức triển khai sau kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia

3. Làm hồ sơ xét tuyển

– Theo quy định của bộ Giáo dục và Đào chế tạo ra và nhà trường

4. Phạm vi tuyển sinh

– ngôi trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng tuyển chọn sinh vào phạm vi cả nước

5. Cách thức tuyển sinh

– Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi THPT non sông năm 2020

– Thi tuyển năng khiếu phối kết hợp xét tuyển kết quả kỳ thi THPT tổ quốc năm 2020 đối với ngành kiến trúc.

– Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập THPT.

6.

Bạn đang xem: Bách khoa đà nẵng tuyển sinh 2020

Xem thêm: Truyện Tranh Khác :: Nhóc Miko! Cô Bé Nhí Nhảnh Vietsub Tập 6

Quy định học phí của trường

Học phí tổn và suốt thời gian tăng ngân sách học phí cho hằng năm của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng cụ thể:

Chương trình

đào tạo

Học mức giá (đồng/năm/SV) sống năm học

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Chất lượng cao

30.000.000

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

Chương trình

tiên tiến

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

PFIEV

21.000.000

23.500.000

26.000.000

29.000.000

32.000.000

Trên đấy là thông tin khá đầy đủ tuyển sinh 2020 của trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng, hi vọng để giúp ích mang lại sĩ tử bao gồm nguyện vọng đăng kí hồ sơ xét tuyển chọn vào Trường. Chúc chúng ta thành công với đạt công dụng cao nhất!

Khi gồm yêu cầu nuốm đổi, update nội dung trong bài viết này, nhà trường phấn kích gửi mail tới: game9.vn

Related posts

NHẾT TV (719K ĐĂNG KÝ) + VT GAME (495K ĐĂNG KÝ) + NHIỀU YOUTUBER LỚN VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO UY...

CÁCH PHÁT WIFI TRÊN LAPTOP WIN 1

CÁCH PHÁT WIFI TRÊN LAPTOP WIN 1

Nhà bạn sử dụng liên kết Internet có dây nhưng bạn muốn phát Wi-Fi từ máy tính cho hầu...

PUBG MOBILE APK BẢN QUỐC TẾ

PUBG MOBILE APK BẢN QUỐC TẾ

Hướng Dẫn Tải Pubg Mobile Apk Bản Quốc Tế Khi Bị Chặn Tại Việt Nam game9.vn Trang chủ TỔNG...

Cách đây ít lâu, cộng đông game thủ của gMO iGà đã xôn xao với sự có mặt của...

TRA CỨU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TPHCM

TRA CỨU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TPHCM

Trong thời đại 4.0, tập đoàn điện lực EVN đã tập trung chuyển đổi số trong chăm sóc khách...

HÀM TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG TRONG EXCEL

HÀM TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG TRONG EXCEL

Hàm tính trung bình trong Excel thường được áp dụng trong trường hợp tính số lợi nhuận trung bình...