Nạp thẻ trả thêm 20% Vàng

admin Last updated on: May 7, 2023

Các bạn thân mến,

Vào ngày mai – 17/12/2014, chuỗi sự kiện mang tên “Mừng Giáng Sinh” sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng hàng loạt các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Thân mời các bạn theo dõi thông tin chi tiết bên dưới, cụ thể như sau:

1. Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 20% Vàng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Nội dung hoạt động: Nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 20% giá trị nạp.

 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 20% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần.

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP.

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm.

Ví dụ: Người chơi máy chủ mới ở hoạt động này nạp lần đầu 1000 Vàng, sẽ nhận được nạp lần đầu thêm 10% giá trị nạp 100 Vàng + hoạt động nạp thẻ 20% giá trị nạp 200 Vàng, người chơi sẽ nhận được tổng cộng 1300 Vàng. Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 

2. Hoạt động 2: Túi Tiền Thanh Oa “Chiêu Tài Miêu”

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Nội dung hoạt động: Người chơi trong thời gian hoạt động diễn ra nạp thẻ đến mức nhất định, có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu tương ứng. Nhận được lượng lớn phần thưởng Vàng và đạo cụ quý hiếm.

 • Quy tắc hoạt động:

1. Nạp thẻ 1 lần đạt 1000 Vàng có thể kích hoạt Tiểu Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần  đạt 5000 Vàng có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần đạt 10000 Vàng có thể kích hoạt Đại Chiêu Tài Miêu.

2. Mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

3. Nạp thẻ 1 lần  đến 20.000 Vàng trở lên có thẻ đồng thời kích hoạt thành công 3 Chiêu Tài Miêu.

4. Sau khi kích hoạt thành công Chiêu Tài Miêu có thể nhận được Vàng và phần thưởng đạo cụ tương ứng Chiêu Tài Miêu đó, mỗi ngày mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ nhận thưởng 1 lần, có thể liên tục nhận 5 ngày.

5. Sau khi kích hoạt Chiêu Tài Miêu kéo dài thời gian nhận thưởng 5 ngày, bảo đảm người chơi có thể nhận toàn bộ phần thưởng.

6. Vàng thưởng không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác.

 

3. Hoạt động 3: Tôn hưởng đặc quyền VIP nửa giá

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 

 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động nạp thẻ nhận được gấp đôi kinh nghiệm VIP;

2. Mỗi kích hoạt một đẳng cấp VIP sẽ nhận cơ hội tầm bảo, có cơ hội nhận lễ bao bảo tàng;

3. Mỗi bảo tàng chỉ có thể tiến hành tầm bảo một lần, đẳng cấp điểm tầm bảo càng cao thì lễ bao bảo tàng càng giá trị.

4. Phần thưởng của cùng một đẳng cấp VIP của hoạt động này chỉ nhận 1 lần, hoạt động trước đã nhận qua phần thưởng đẳng cấp này hoạt động lần này sẽ không thể nhận thưởng lại. Ví dụ: Người chơi ở hoạt động trước là VIP8, đã nhận thưởng qua phần thưởng VIP1-8, lần hoạt động này sẽ không thể nhận thưởng VIP1-8, nếu người chơi tham gia hoạt động từ VIP8 tăng lên VIP10, thì người chơi sẽ tiếp tục nhận thưởng VIP9-10 ở hoạt động này. 

Lưu ý: Hoạt động này chỉ có thể tham dự 1 lần, nhận thưởng qua 1 lần toàn bộ phần thưởng sẽ không thể tham dự hoạt động này lần nữa.

 

4. Hoạt động 4: Thập Vĩ Cự Hiến

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Nội dung hoạt động:

1.    Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;

2.    Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;

3.    Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.

4.    Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần;

 

5. Hoạt động 5: Nhanh tay

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Quy tắc hoạt động:

– Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

– Lưu ý:

1. Vật phẩm có lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

2. Mỗi vật phẩm hạn lần mua/ nhận 1 lần

3. Vật phẩm không thể dùng Lễ Kim mua.

 

6. Hoạt động 6: VIP Đại Lễ Bao 

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.


 

 • Quy tắc hoạt động: Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.

 

7. Hoạt động 7: Nạp tranh mua

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Quy tắc hoạt động: Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

Lưu ý: 

– Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

– Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần.

– Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

8. Hoạt động 8: Thần Binh Bảo Giám

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Phúc lợi đặc biệt: Ưu đãi giảm còn 70% số mảnh yêu cầu đổi tất cả trang bị cam.

 • Chú thích hoạt động: Trang bị cam không thể thông qua đánh quái, hoặc phần thưởng nhiệm vụ trực tiếp có được. Người chơi có thể ở trong thời gian hoạt động, thông qua “Tàng Bảo Các” nhận mảnh trang bị, ở giao diện “Thần binh các” đổi trang bị cam cấp cao.

 • Quy tắc hoạt động:

1.    Hoạt động duy trì 10 ngày;

2.    Mỗi ngày người chơi có 3 lần miễn phí rút thăm;

3.    Thông qua tiêu Vàng (Lễ Kim) có thể rút thăm ở tàng bảo các;

4.    Đổi trang bị hạn chế số lần;

5.    Nếu mảnh không đủ để đổi trang bị, có thể dùng Vàng bù;

6.    Hoạt động kết thúc, mảnh vỡ còn sẽ không lưu lại, mong người chơi kịp thời hoán đổi.
 

9. Hoạt động 9: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…

 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

5. Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

10. Hoạt động 10: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00h01 ngày 17/12/2014 – 23h59 ngày 21/12/2014.

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của Naruto.

 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1.000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10.000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10.000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5.000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10.000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Related posts

NHẾT TV (719K ĐĂNG KÝ) + VT GAME (495K ĐĂNG KÝ) + NHIỀU YOUTUBER LỚN VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO UY...

Bước 1:         Người chơi đăng nhập vào địa chỉ sau: https://id.ssgroup.vn/ Sau đó chọn “Quên mật khẩu” để...

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

A. GIỚI THIỆU B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 1. Thời hạn tuyển sinh – cách làm xét...

  Các bạn thân mến! Như đã thông tin đến các bạn về việc bảo trì hệ thống nạp...

Các Lỗi Thường Gặp Của Laptop Dell

Các Lỗi Thường Gặp Của Laptop Dell

Máy tính xách tay thương hiệu Dell là một trong những dòng laptop bền bỉ, thông số kỹ thuật...

Bước 1: Đăng nhập Người chơi đăng nhập vào địa chỉ sau: https://id.ssgroup.vn/ Đăng nhập bằng tài khoản ID...